top of page
Untitled design (27).png

Pomoże Ci wypełnić zobowiązania Dyrektywy Ściekowej 91/271/EWG i zarazem
uniknąć KAR!

Ekran główny.jpg

PLATFORMA
DO ZARZĄDZANIA

NIECZYSTOŚCIAMI
PŁYNNYMI

SZYBKA & ŁATWA
REALIZACJA ZLECEŃ 


REAL-TIME DATA 
PRODUCT

POZNAJ

ECOSanity

CZYM JEST?

ECOSanity to platforma IT umożliwiająca zarządzanie systemem kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu ścieków płynnych zarówno w gminie, jak również na terenie miasta. Obsługuje pełny cykl życia każdego bezodpływowego zbiornika ścieków i przydomowej oczyszczalni ścieków od jego wybudowania aż do likwidacji.

DLACZEGO POWSTAŁA?

ECOSanity powstała aby ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego ewidencję i zarządzanie ściekami dzięki jednej centralnej bazie danych zawierającej:

 

 • wszystkie punkty poboru ścieków szamba wraz z ich parametrami,

 • wszystkie firmy posiadające koncesję na odbiór ścieków,

 • możliwość porównania zużycia wody z ilością odprowadzonych nieczystości.

CO DZIĘKI NIEJ ZYSKASZ?

 • Kontrolę procesu odbioru, transportu i zrzutu ścieków płynnych w gminie / mieście, a co za tym idzie oszczędność czasu.

 • Możliwość automatyzacji przyjmowania zleceń na wywóz nieczystości.

 • Możliwość uniknięcia OGROMNYCH kar z UE za brak wypełnienia Dyrektywy -  nawet do 4,062 mln Euro opłaty okresowej i 427 237 Euro ryczałtu co pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze.

 • Możliwość likwidacji "szarej strefy" na terenie Twojej aglomeracji.

JAK DZIAŁA?

SZYBKO

Nasz system wspomaga takie procesy jak:

 • inwentaryzacja szamb,

 • rejestracja nowego szamba,

 • wystawianie zleceń na wywóz ścieków

 • kontrola nad obiegiem nieczystości płynnych w gminie,

 • ewidencja zrzutu ścieków, (bilansowanie).

BEZPIECZNIE

ECOSanity  zapewni bezpieczeństwo dzięki wprowadzeniu automatycznej kontroli nad systemami indywidualnymi zabezpieczające je przed przedostawaniem się ścieków do środowiska.

ŁATWO

Dzięki aplikacji mobilnej wspomagającej procesy wywozu nieczystości na terenie aglomeracji łatwo i sprawnie wozak obsłuży wszystkie zlecenia

Untitled design (1).gif
Kotwica 1
Pobierz
Korzystanie z gadżetów

MIESZKANIEC

Już teraz pobierz aplikację ECOSanity dla Mieszkańca:

Untitled design (20).png

WOZAK

Już teraz pobierz aplikację ECOSanity dla Wozaka:

Pobierz aplikację

Struktura
Untitled design (27).png

ECOSanity

Dzięki ECOSanity mieszkaniec może w łatwy sposób za pomocą aplikacji mobilnej zgłosić nowe

Dzięki ECOSanity mieszkaniec może w łatwy sposób za pomocą aplikacji mobilnej zgłosić nowe szambo wypełniając zarazem „metryczkę szamba". Umożliwi to kontrolę nad procesem odbioru, transportu i zrzutu ścieków płynnych.

URZĄD GMINY

Centralna Gminna Baza Danych

Dzięki ECOSanity mieszkaniec może w łatwy sposób za pomocą aplikacji mobilnej zgłosić nowe
Dzięki ECOSanity mieszkaniec może w łatwy sposób za pomocą aplikacji mobilnej zgłosić nowe

Dzięki ECOSanity wozak może szybko za pomocą aplikacji mobilnej zrealizować procesy takie jak przyjęcie i realizacja zlecenia, wypełnienie „metryczki szamba, potwierdzenie realizacji tj. zrzutu nieczystości w zlewni.

Nasz system wspomaga takie procesy jak:

 • inwentaryzacja szamb

 • rejestracja nowego szamba

 • wystawianie zleceń na wywóz ścieków

 • kontrola nad obiegiem w gminie nieczystości płynnych

 • ewidencja zrzutu ścieków (bilansowanie)

Dzięki zrzutowi nieczystości w zlewni otrzymasz potwierdzenie określonej ilości zrzutu ścieków. Tym samym nastąpi likwidacja tzw. szarej strefy działalności kierowców wozów asenizacyjnych, a co za tym idzie wzrost przychodów gminy.

Dzięki ECOSanity mieszkaniec może w łatwy sposób za pomocą aplikacji mobilnej zgłosić nowe

8 ZALET ECOSanity

01

02

WYPEŁNIENIE
DYREKTYWY
PEŁNA
KONTROLA

Dzięki ECOSanity szybciej i sprawniej spełnisz wymagania unijnej Dyrektywy 91/271/EWG, a co za tym idzie uniknięcie przyszłych ogromnych kar, bez narażania się na nadmierne koszty z tym zawiązane.

ECOSanity pomoże w zarządzaniu, kontroli i ułatwi wykorzystanie danych do uzasadnienia kalkulacji przedstawianycnie tylko procfesu ale również pracowników  do zatwierdzenia instytucjom zewnętrznym.

03

OCHRONA
ŚRODOWISKA

ECOSanity  zapewni bezpieczeństwo dzięki wprowadzeniu automatycznej kontroli nad systemami indywidualnymi zabezpieczające je przed przedostawaniem się ścieków do środowiska.

04

ELIMINACJA BŁĘDÓW

Dzięki ECOSanity wyeliminujesz ryzyko błędów w procesie inwentaryzacji szamb, a to zaś pozytywnie wpłynie na rzetelność danych raportowych wynikających z obowiązków prawnych.

05

JEDEN SPÓJNY SYSTEM

06

KONTROLUJ KONCESJE

ECOSanity pomoże wyeliminować wiele rejestrów wprowadzając w to miejsce jeden spójny system.

ECOSanity eliminuje ryzyko wywozu nieczystości przez podmiot nie posiadający koncesji/zezwolenia, a co za tym idzie nielegalnych zrzutów ścieków.

07

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Dzięki ECOSanity zoptymalizujesz koszty operacyjne poprzez eliminację „szarej strefy” wywozu nieczystości płynnych, co przełoży się na oszczędności w budżetach mieszkańców – nie zapłacą za nieuczciwych.

08

ZWIĘKSZ PRESTIŻ

ECOSanity  zapewni prestiż JST w oczach mieszkańców – wspomoże dbanie o ochronę środowiska i realizację obowiązującego prawa dla dobra publicznego.

Zalety
Kontakt

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

Dziękujemy za przesłanie!

Untitled design (27).png

ECOSanity

LINKI
ADRES

nmg@nmg.pl

Tel: +48 52 370 34 00

ul. Fordońska 246

Bydgoszcz, Polska

SOCIAL MEDIA
 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
bottom of page